Граматично правильне закінчення речення Відпочиваючи в Карпатах Відповіді до тестів

3б. Якщо виділено кілька варіантів, значить всі вони є правильними. Наблизившись до церковної садиби молодший парубок відбіг від гурту. Г З Ташані густою хвилею котилася пара, затоплюючи троянівську долину.

  • II До поданих слів іншомовного походження доберіть українські відповідники 5б.
  • 1)Граматично правильне закінчення речення “Відпочиваючи в Карпатах…”
  • З одним із них складіть і запишіть речення.
  • Він дивився на зорі, міркуючи, яка буде погода.
  • Визначте їх вид (узгодження, керування, прилягання).

Лаконічно й чітко дайте відповіді на запитання 10б. Хліб і сіль, черговий уряд, утричі швидше, перша спроба, далеко від дому, виконуючи завдання, мороз і сонце, найбільш стійкий. 4б. Познач речення з одним дієприслівниковим зворотом. Спостерігаючи за тваринним і рослинним світом, Григорій намагався в ньому забутись. Маючи вроджений нахил до спостережень вирісши серед природи, він мав у тому велику втіху.

черпаєш силу від дрімучих соснових лісів.

Визначити рядок, у якому всі слова належать до дієприслівників. Граматично правильне закінчення речення Відпочиваючи в Карпатах… https://favor.com.ua/en/user/Western 13. 1)Граматично правильне закінчення речення “Відпочиваючи в Карпатах…” Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки.

відпочиваючи в карпатах мені хочеться оздоровитися в соснових лісах

IV. Прочитайте фрагмент поезії. Виконайте завдання. (9б.) Визначити вид лірики (1б.) Назвати художні засоби (3б.) Розкрити головну думку твору ( 2б.). Визначити віршовий розмір, тип римування, вид рими. (3б.). VII.

Shopping Cart
Open chat
1
Chat with us 👋
Hi there 👋
How can I help you?