Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому виданні, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до рекомендацій BOAI . Цифрова економіка та економічна безпека– це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2018 році.

  • Наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання.
  • Рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях.
  • Метою журналу «Публічне управління і адміністрування в Україні» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі державного управління.
  • Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного упра…
  • Кузьміних Євгенія Дмитрівна; Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії ім.

Івана Кожедуба, заступник начальника університету з навчальної роботи; доктор технічних наук, професор. Василишин Володимир Іванович; Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, начальник кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил; доктор технічних наук, доцент. 2.8. Безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В.І.

Електронний журнал “Ефективна економіка”

На юридичному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет», що має потужний науковий потенціал, активно функціонує наукове електронне фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», на сторінках якого аналізуються актуальні проблеми з різних галузей права. Зміст стовбців таблиці (галузь, назва видання, засновник) повністю дублює зміст Переліку електронних фахових видань, який можна завантажити на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Доктор економічних наук, професор, кафедра економіки та міжнародних … Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою фінансового ме… Редакційна колегія електронного наукового фахового видання «Modern Economics» підтримує певний рівень вимог при відборі та прийманні статей, поданих до редакції журналу.

електронне наукове фахове видання

Наукова бібліотека. Всі механобрчермет права захищені. Наука.

Shopping Cart
Open chat
1
Chat with us 👋
Hi there 👋
How can I help you?