Про прийняття за основу прое . від 27.07.2022 2451-IX

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Державні соціальні стандарти і нормативи, як правило, фор­муються, встановлюються і затверджуються в порядку, визна­ченому Кабінетом Міністрів України за участю та погоджен­ням з іншими сторонами соціального партнерства. У частинах другій і третій слова “підприємств, установ і організацій соціально-культурного” замінити словами “закладів https://www.weblancer.net/portfolio/saiti-pod-klyuch-58/internet-magazin-ustanovka-okhrannikh-sistem–2253247/ культури, освіти сфери культури, підприємств, установ і організацій соціального захисту”. Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб – сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Визначено проблематику соціального захисту в період реформування соціальної політики держави. Надано оцінку впливу управлінських заходів у забезпеченні соціальних стандартів. З’ясовано значення базового державного соціального стандарту, котрим є прожитковий мінімум, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти. Наведено та досліджено дані щодо розмірів соціальних виплат, які надаються відповідно до законодавства України про державну соціальну допомогу. Обґрунтовано доцільність запровадження соціальних програм для підвищення соціальних виплат вразливим верствам населення.

Відомості про розміри державних соціальних стандартів і нормативів, а також щодо результатів моніторингу їх застосування підлягають публікації в офіційних виданнях. Порядок проведення моніторингу застосування державних соціальних стандартів і нормативів та його фінансового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України. Державні стандарти у сфері фізичної культури і спорту розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, та затверджуються Кабінетом Міністрів України”. Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатньо­го для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчуван­ня, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення ос­новних соціальних і культурних потреб особистості. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування із залученням громадських організацій та незалежних експертів на засадах гласності.

Декларування посадовців – один з найефективніших інструментів запобігання корупції у публічному секторі. Завдяки йому кожен громадянин може дізнатися про статки посадовців, а Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проконтролювати, чи відповідають їхні витрати законним доходам. У статті 6 слова “побутового, соціально-культурного обслуговування” замінити словами “побутового обслуговування, соціального захисту, культури”. Прожитковий мінімум щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження. Перед використанням новоствореного облікового запису, ще необхідно підтвердити поштову адресу. На протязі кількох хвилин на вашу поштову скриньку повинно прийти повідомлення, яке містить посилання для активації облікового запису.

«про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. Розробити та затвердити державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів. Нормативи доходу – розмір особистого доходу громадянина або сім’ї, який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб, що обраховується на основі визначення вартісної величини набору нормативів споживання та забезпечення.

кандидата на посаду Голови НАЗК пройшли тестування на загальні здібності

Також прем’єр-міністр України наголосив, що цього року соціальна сфера також стане одним із пріоритетів. За його словами, пенсії та допомога виплачуватиметься у строк, оскільки є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів. Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. З 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів.

Міністерство соцiальної політики України

Також можна вказати своє ім’я та e-mail, щоб адміністратор зміг уточнити незрозумілі моменти. “1) абзац п’ятий статті 1 після слів “юридична особа” доповнити словами “або фізична особа – підприємець”. Нормальне відображення сторінки не можливе через відсутність багатьох потрібних функцій. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації). Матеріали, позначені знаками “Реклама”, “PR”, “Спецпроект”, “Новини компаній”, “Актуально”, “Промо”, публікуються на правах реклами. Протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності. В абзаці п’ятому статті 1 слово “соціально-культурними” замінити словами “соціальними, культурними”.

Відновлення декларування: які декларації необхідно подати?

Державні соціальні стандарти — це встановлені закона­ми, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. Соціальні норми і нормативи – показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами. Нормативи витрат (фінансування) — показники поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів. У статті з’ясовано роль і розкрито сутність державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій в Україні. Встановлено введення і використання нових соціальних стандартів та гарантій для вразливих верств населення.

Нормативи забезпечення населення закладами культури та закладами освіти сфери культури, що надають доступ до базового набору культурних послуг, є частиною вимог до ресурсного забезпечення базового набору культурних послуг”. Поточне коригування вартісних величин державних соціальних нормативів та нормативів витрат (фінансування) залежно від зміни цін та інших умов їх формування. За результатами моніторингу здійснюється перегляд розмірів державних соціальних гарантій в порядку, що визначається законами. Статистичні нормативи – нормативи, що визначаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп. Переведення суб’єкта декларування на іншу посаду декларація при звільненні не подається. Звільнення за переведенням або у разі, якщо особа стала переможцем конкурсу і через це звільнилася з посади в одному органі й упродовж 30 календарних днів прийнята на посаду, яка також вимагає подання декларації, не вважається припиненням діяльності. У таких ситуаціях обов’язку подати декларацію при звільненні немає.

Запропоновано шляхи удосконалення державних соціальних стандартів щодо їх дієвості. З метою дотримання державних соціальних гарантій, оцінки ефективності державної соціальної політики, її впливу на рівень та якість життя в Україні здійснюється постійний державний моніторинг у сфері застосування та фінансового забезпечення державних соціальних стандартів і нормативів. Об’єднання профспілок відповідно до їх повноважень можуть проводити перевірки дотримання державних соціальних стандартів і нормативів та державних соціальних гарантій, з результатами яких вони ознайомлюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” щодо соц… Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до законів України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та “Про… Нормативи витрат (фінансування) – показники поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

Shopping Cart
Open chat
1
Chat with us 👋
Hi there 👋
How can I help you?